European  Institute for Education in Holistic Therapy
EIEHT
Omdat de natuur, uw gezondheid
en een goed gevoel
belangrijk zijn
IMPRESSUM * EIEHT - THALWIL (CH) * WEBSITE : CHROMOSON.NET * CHROMOSON  PERPETUUM  ROBUR® 123679
Impressum
Firma:
Zwitserse Vereniging naar Art.60 ff ZGB
European Institute for Education in Holistic Therapy  (kort: EIEHT)
Seestrasse 71
CH-8800  Thalwil
Telefoon:  +41 (0) 44 772 33 11
E-mail: info@chromoson.net
Uitgever en verantwoordelijke:
EIEHT
Disclaimer
Aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze web site is samengesteld en EIEHT deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig  mogelijk tracht te houden kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
EIEHT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en gebreken in deze web site.
Wijzigingen en correcties zijn ten alle tijde voorbehouden.
Eigendomsrecht
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komen toe aan EIEHT .
Informatie
EIEHT is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op het internet door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.
Chromoson